• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคระรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ: 20 ส.ค. 2558

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสำนักวิชาการระหว่างปนะเทศ จากวันที่ 7 ส.ค. 58 เป็น วันที่ 14 ส.ค. 2558

ประกาศ: 6 ส.ค. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1476/2558

เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ: 29 ก.ค. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ: 29 ก.ค. 2558

ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Assistant Professor) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร (Curriculum Vitae)
ประกาศ: 17 ก.ค. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร (1 ทศวรรษพัฒนาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)

1 ทศวรรษพัฒนาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ: 22 มิ.ย. 2558